Hanke, Valokuitu

Usein kysytyt kysymykset – syyskuu/2023

Kirjoittanut Pukkikuitu Oy · 6 minuuttia lukemiseen >

Koska kuitu on toiminnassa?

Pukkikuidun valokuituverkon rakentaminen alkaa syksyllä 2023. Ensimmäiset liittymät keskustassa toimitetaan syksyyn 2024 mennessä. Mahdollisuuksien mukaan osa jo kesällä.

Keskustan ulkopuolisten alueiden rakentaminen aloitetaan 2024. Verkko kokonaisuudessaan on valmis  loppuvuodesta 2025.

Valokuituverkkoa rakennetaan kaiken kaikkiaan noin 270 kilometriä. Rakentamista suoritetaan usealla urakkaryhmällä, mutta verkon laajuuden takia toimituksissa kestää    vääjäämättä kaiken kaikkiaan kaksi vuotta.

Mikä on hankkeen budjetti ja mistä rahat tulevat? Mikä on tuen osuus?

Valokuituverkkohankkeen kokonaisbudjetti on 3,9 M€, josta tukien osuus on 2,4 M€. Tuet jakautuvat kunnan (0,8 M€) ja valtion välille (1,6 M€).
Valtion tuki on peräisin laajakaistatukiohjelmasta, joka puolestaan on Euroopan unionin rahoittama NextGenerationEU-ohjelman kautta. Jäljelle jäävä osuus rahoitetaan 25 vuoden lainalla.

Miksi hankkeen kustannukset ovat kasvaneet?

Hankkeen budjetti on kasvanut aikaisempien vuosien alustavista arvioista sen mukaan, kun suunnitelmia on täsmennetty ja lisää liittymätilauksia on saatu. Budjetissa on myös varauduttu positiivisiin yllätyksiin, eli siihen että liittymämäärät kasvavat nykyisestä reilusta 300 liittymästä.
Luonnollisesti verkon rakentaminen maksaa sitä enemmän mitä enemmän liittymiä siihen tehdään, varsinkin kun lisärakentaminen tapahtuu haja-asutusalueilla.

Lähtökohta verkon suunnittelussa on ollut se, että kaikilla kuntalaisilla tulee olemaan mahdollisuus liittyä verkkoon. Tämä tarkoittaa myös sitä, että hankaliinkin paikkoihin rakennetaan – mikä heijastuu budjettiin. Ketään ei jätetä ulkopuolelle, mutta huomioitavaa on se, että rakentamista ohjaa kuntalaisten oma aktiivisuus. Koteihin ja yrityksiin asti rakennetaan liittymiä vain niille, jotka tekevät liittymätilauksen määräaikaan mennessä. Huom! Tämä tarkoittaa sitä, että jälkiliittyminen voi maksaa 2 tai 3 kertaa enemmän.

Miten Pukkikuidun talouden riskejä on tarkasteltu ?

Rahoituksen saamiseksi Pukkikuidun hanke on joutunut läpäisemään tarkat analyysit ja laskelmat. Uudenmaan liitto on kilpailuttanut laajakaistarakentamisen ja valtion laajakaistatukiohjelman hankearvioinnin on suorittanut liike- ja viestintävirasto Traficom.
Rahan käyttöä valvotaan tarkasti ja tukieuroja saa vain ja ainoastaan Traficomin hyväksymiin kustannuksiin.

Pukkikuidun on myös tullut osoittaa, että hankkeen taloudellinen pohja on kestävä. Traficom on edellyttänyt talouslaskelmia vuoteen 2050 asti ja osoitusta siitä, että toiminta on kannattavaa. Traficomin päätös myöntää Pukkikuidun hankkeelle rahoitusta on osoitus siitä, että kaikki laskelmat ovat läpäisseet tarkastukset.

Talouslaskelmat perustuvat nykyisten tilaajien liittymis- ja kuukausimaksuihin. Näköpiirissä on myös se, että muita tuloja saadaan valokuituverkosta, mutta varovaisuusperiaatetta noudattaen, näitä tulevia tulovirtoja ei ole sisällytetty laskelmiin. Kaikki muut lisätulot ovat laskelmien perspektiivistä iloisia yllätyksiä, jotka toteutuessaan parantavat Pukkikuidun taloutta ja mahdollistavat velkojen nopeamman takaisinmaksun.


Kuinka paljon Pukkikuitu on  kuluttanut kunnan rahoja ennen kuin hanke on edes alkanut?

Pukkikuidun toiminta on tähän asti ollut hyvin kustannustehokasta ja rahankäyttö hyvin harkittua. Pukkikuidulla ei ole työntekijöitä ja hallitus toimii vapaaehtoisvoimin.

Kunta yhtiön omistajana on varannut aiemmin Pukkikuidulle 200 000 € pääomalainan hankevalmisteluun, kilpailutuksiin ja suunnitteluun. Tästä summasta Pukkikuitu on tähän mennessä nostanut 125 000 €, josta käytetty n. 100 000 €. Koska Pukkikuidulla ei ole vakituista palkattua työvoimaa, on tarpeelliset suunnitelmat ja rahoituksen/avustuksien hallinnointi ja haku hoidettu ostopalveluina. Tämä menettelytapa on osoittautunut tulokselliseksi, kuten saatu tukirahoitus osoittaa, ja kokonaistaloudellisesti parhaaksi ratkaisuksi verrattuna oman henkilöstön palkkaamiseen.

Mikä on kuidun tilanne 29.9.23?

Pukkikuidun valokuituverkko on suunniteltu, sijoitusluvat saatu, materiaali- ja urakointikilpailutukset tehty, pääurakoitsija valittu, tukirahoitus saatu ja ensimmäinen lapionisku tehty. Seuraavaksi Pukkikuidun verkon rakentaminen alkaa toden teolla ja sen jälkeen siirrytään liittymien toimituksiin.
Pukkikuitu juhlisti 25.9.2023 valokuituverkon rakentamisen aloittamista.
Rakentaminen päättyy loppuvuodesta 2025 ja hankeaika umpeutuu 31.12.2025.
Nähdään valokuidun asennuksen merkeissä ja muistakaa tilata liittymänne, jos ette sitä vielä ole tehneet!


Kuinka nopean yhteyden voin saada?

Voit jo nyt saada käyttöösi maksimissaan 1 Gigabitin nopeudella toimivan valokuituyhteyden. Kun yleinen tiedonsiirtonopeus on 10–50 megabittiä sekunnissa, valokuituyhteydellä päästään huomattavasti korkeampiin yhteysnopeuksiin. Valokuitu tuo kotiisi jo nyt gigan ja tulevaisuudessa jopa 100 gigan laajakaistanopeudet ilman, että itse valokuituverkkoon tarvitsisi tehdä muutoksia. Tulevaisuudessa valokuituliittymäsi yhteysnopeutta pystytään nostamaan vain valokuitupäätelaitetta päivittämällä.

Mitä etuja valokuidulla on?

Valokuitu on nopein ja luotettavin vaihtoehto, eikä se ruuhkaudu koskaan. Valokuitu on ainoa tekniikka, joka kestää tulevaisuuden tuomat vaatimukset nopeille datayhteyksille. Valokuitu nimensä mukaisesti toimii valon avulla. Se kestää sään tuomat vaihtelut ja on toimintavarma yhteys yleensä maahan kaivettuna. Valokuituyhteys välittää dataa, puhetta ja tv-lähetyksiä ongelmitta.

Miksi valokuituyhteys kannattaisi hankkia kotiin?

Nykymaailmassa sujuva arkielämä edellyttää hyviä nettiyhteyksiä: verkkokauppaostokset, laskujen maksu, uutissivustot, hoiva- ja turvapalvelut, datan tallentaminen ja jakaminen netin ylitse, suoratoistopalvelut.

Nopeita ja vakaita pieniviiveisiä yhteyksiä tarvitaan liikkuvan videokuvan, kuvien ja median siirtoon. Netistä katsotaan nykyään paljon elokuvia ja videoita, jotka vaativat enemmän kaistaa. Kuvien ja videoiden koko kasvaa koko ajan. Nuoret pelaavat enemmän ja enemmän internetissä ja pelit yleensä vaativat matalaviiveisen yhteyden.

Etätyöskentely on lisääntynyt koronan seurauksena merkittävästi ja se asettaa omat vaatimuksensa yhteyksille. Tarve hyville internet-yhteyksille on suurempi kuin koskaan!

Valokuitu tuo sinulle nopeimman mahdollisen internetyhteyden ja parhaat palvelut. Kun yhteys on nopea ja kaista rajaton, kaikki käyttäjät voivat käyttää haluamiaan laitteita ja palveluita yhtä aikaa ilman, että yhteys ruuhkautuu, hidastuu tai alkaa pätkiä.

Valokuidun avulla varmistat, että sinulla on yhteys, jonka avulla saat käyttöösi esimerkiksi kaikki uudenlaiset internet-, televisio-, puhelin- ja terveyspalvelut. Yhä useampi palvelu kehitetään nimenomaan nopealla kiinteällä yhteydellä käytettäväksi.

Eivätkö langattomat mobiiliratkaisut ovat tulevaisuutta?

Langattomat yhteydet eivät voi korvata valokuitua. Esimerkiksi 5G vaatii valokuituyhteyden rakentamista toimiakseen riittävän nopeasti. Lisäksi 5G-taajuuksien kantama on niin lyhyt, että luotettavat yhteydet edellyttäisivät tukiasemien rakentamista muutaman sadan metrin välein.

Kotien näkökulmasta valokuitu on nettiyhteytenä ylivoimainen: Kuitu on häiriötön, sen nopeus päihittää muut yhteydet ja viive on lähes olematon. Valokuidussa riittää kaistaa kodin jokaiselle netinkäyttäjille, vaikka älylaitteet lisääntyvät, televisioiden kuvanlaatu paranee, pelaaminen siirtyy pilveen ja uudet teknologiat vaativat kodin yhteyksiltä koko ajan enemmän.

Vuonna 2030 dataa ennustetaan liikkuvan tietoliikenneverkoissa 150 kertaa enemmän kuin nyt. Datamäärien räjähdysmäinen kasvu tulee asettamaan niin kiinteät verkot kuin langattomat mobiiliverkotkin koville. Siksi tarvitaan valokuituyhteyksiä: valokuidun tiedonsiirtokyky on käytännössä lähes rajaton, joten kuidussa piisaa kapasiteettia vaikka aikanaan 6G:n tai 7G:n tarpeisiin.

Omakotiasujalle mikään tämän päivän teknologiavalinta ei ole yhtä kestävä, laadukas ja huoleton kuin valokuitu. Valokuitukodissa asuvan kannalta on ihan sama, mitä uusia sovelluksia kehittyvä teknologia meille tuo tai mihin suuntaan mobiilitekniikka kehittyy: valokuituyhteys takaa, ettei netti rajoita mahdollisuuksiasi.

Onko valokuituverkkoon liittyminen kallista?

Nopean ennakkovaraajan tarjoushinta on 950 euroa, ennakkovaraajan hinta 1 200 euroa ja normaali hinta 1 950 euroa. Hinnat on painettu mahdollisimman alas, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus hankkia valokuituyhteys. Pukkikuitu Oy ei tavoittele voittoa, joten hinnoissa ei ole ilmaa. Valokuitu on myös olemassa olevista vaihtoehdoista pitkäikäisin ratkaisu: se kattaa kaikki tietoliikennetarpeet vähintään puoleksi vuosisadaksi. Valokuituliittymän hankkiminen onkin myös sijoitus asuntoosi, sillä sen arvo säilyy jopa seuraavat 50 vuotta. Valokuitu nostaa kiinteistön tai asunnon arvoa ja lyhentää myyntiaikoja.

Miksi valita juuri Pukkikuitu Oy:n valokuitu?

Pukkikuitu Oy on ainoa Pukkilaan keskittynyt valokuituyhteyksiä tarjoava yhtiö. Pukkikuitu Oy on ainoa yhtiö, joka haluaa rakentaa valokuituverkon koko Pukkilan alueelle ja tarjoaa nopeita yhteyksiä Pukkilan jokaiseen kolkkaan samalla hinnalla. Pukkikuitu Oy on kunnan kokonaan omistama yhtiö, jonka toimintaa ohjaavat kuntalaisten yhdenvertaisuus, yleishyödyllisyys ja paikallisuus.

Mitä valokuitu on?

Valokuitu on ohut, puhdistetusta kvartsilasista valmistettu johdin, jossa voidaan siirtää tietoa laservalolla hyvin nopeasti. Kuidun kapasiteetti on käytännössä rajaton, mikä tekee valokuidusta tiedonsiirron tekniikkana ylivertaisen. Valokuitukaapelit kaivetaan muovisissa suojaputkissa maahan, ja koko maailman tietoliikenne perustuu valokuitukaapeleista muodostuviin verkkoihin. Langattomat 4G- ja 5G-yhteydetkin rakentuvat valokuituverkkojen varaan, sillä jokainen tukiasema ja masto on kiinni valokuituverkossa.

Kun tekee ennakkovarauksen, niin saako siitä jonkun vahvistusviestin että varaus on onnistunut

Kiitos -sivu aukeaa onnistuneen varauksen jälkeen. Tilausvahvistuksia aletaan lähettämään sähköpostitse ennakkovarauksen tehneille, eli kyllä tulee vielä sähköposti tilausvahvistuksella, mutta ei automaattisesti tässä vaiheessa.

Koskeeko nopean varaajan etu vain kuntalaisia vai onko vapaa-ajan asujilla sama hinta?

Vapaa-ajan asujilla on sama hinta – kunhan kiinteistö sijaitsee Pukkilan kunnassa!

Jos omistaa kiinteistön (talon), jossa ei tällä hetkellä asu kukaan – ja hyvin epävarmaa, minä vuonna tai millä vuosikymmenellä siellä jälleen tulee asumaan joku – mutta haluaisi vetää valokuitupiuhan sinne nyt samalla niin kuinka pitäisi toimia itse liittymän suhteen? Onko tällaista asiaa vielä mietitty?

Periaatteena on ollut se, että jokainen pukkilalainen liittyjä on samanarvoisessa asemassa – myös hinnoittelun osalta. Tämä perustuu suoraan kunnan omistajaohjaukseen. Liittymämaksu on sama ja se että miten paljon liittyjä liittymäänsä hyödyntää – tai on hyödyntämättä – on liittyjän omassa harkinnassa.

Tuota mietittiin tosiaan aika perusteellisesti: Palvelun käyttöönoton määräaika on vain 12 kuukauden pituinen, eli otettava käyttöön 12 kuukauden kuluessa kytkennästä ja pidettävä käytössä vähintään 12 kuukautta, minkä jälkeen muuttuu toistaiseksi voimassaolevaksi ja irtisanottavissa 14 päivän irtisanomisajalla. Tämä määräaikaehto oli pakko ottaa mukaan, jotta liittymähinta saataisiin kuukausimaksuja painottamalla painettua niin alas, että liittymä olisi mahdollisimman monelle mahdollinen. Pidän epätodennäköisenä, että siitä joustettaisiin tapauskohtaisesti muuten kuin sillä perusteella, että kuluttaja on “joutunut maksuvaikeuksiin sairauden, työttömyyden tai vastaavan hänestä riippumattoman syyn takia taikka jos sopimuksen pitäminen voimassa on muun erityisen syyn takia hänen kannaltaan kohtuutonta.” (Tuo on yleisissä sopimusehdoissamme, mutta sitä edellyttää myös laki sähköisen viestinnän palveluista.) Joustaminen muutoin tapauskohtaisesti johtaisi hyvin helposti kuntalaisten eriarvoiseen kohteluun, mikä olisi vastoin Pukkikuitu Oy:n koko toiminnan perusperiaatteita. Tässä on hyvä huomioida, että siitä 12 kuukauden määräajasta kertyy ko. 12 kuukauden aikana maksettavaa 39.90×12 = 478.8 €, eli tuota voi ajatella kokonaishinnaltaan 1428,80 €:n liittymänä, jossa noin kolmanneksella hinnasta on pidempi maksuaika – ja tietysti lisäksi se 12 kuukautta netti käytettävissä samaan hintaan.

Tosiaan pakko tasapainotella sen liittymähinnan ja kuukausimaksuista saatavan tulon välillä, ja yhdenvertaisuuskysymys pitää ratkaista mahdollisimman selkeästi ja yksinkertaisesti. Ja tuo kokonaishintahan on sen määräa…

Saako valokuidun tuotua myös tontille, joka on niin kallioinen

Onko tontin läheisyydessä pylväitä? Joihin talouksiin on vedetty ilmakaapeli. Yhteistyötä tarvitaan joka tapauksessa tontin katselmointivaiheessa. Ennakkovarauksen voi silti tehdä hyvissä mielin!

Taloyhtiöille tarjous?

Taloyhtiöille tarjottavat liittymisvaihtoehdot ja liittymähinnat ovat meillä vielä ratkaisematta mutta tulossa pian päätettäväksi. Pukkikuitu Oy:llä on toki tiedossa, että taloyhtiöiden ei mitenkään ole mahdollista ehtiä tähän kahden viikon määräaikaan mukaan, ja siksi taloyhtiöille on tarkoitus tarjota erikseen tarpeisiinsa suunniteltua ratkaisua, jotta ne pääsisivät mahdollisimman tasavertaisesti mukaan.

Tuleeko mitään muita kuluja kuin liittymistarjouksen mukainen 950€ + päätelaitteet 150-250€ ja 49.90€/kk enimmillään? Lisäksi tietenkin talon sisäverkon kaapelointi ja vihertyöt. Kuinka monen pitää liittyä tietyllä alueella, jotta hanke toteutuu?

Jos talon sisäverkko pitää kaapeloida, niin se pitää tilata erillisenä urakkana. Kannattaa miettiä CAT6-kaapelointia vähintään gigabitin nopeuksiin, ehkä CAT7:aakin tulevaisuuden varalle (2,5/5/10 Gbps yhteyksiin). Netin voi siirtää myös WLAN-langattomalla verkolla ja uusin 802.11ax/Wifi-6 yltää lähes Gigabitin-nopeuksiin, mutta vaatii uusimmat laitteet (WIFI6-langattoman tukiaseman ja riittävän uuden kannettavan tai tietokoneeseen liitettävän Wifi6-yhteensopivan WLAN-adapterin). Nämä yleistyvät koko ajan. Muuta maksua Pukkikuidun suuntaan kuin liittymismaksu (nyt tarjouksessa 950 eur), ja kuukausimaksut ei tule ellei erikseen sovita lisätöistä kuten esim. maisemoinnista. Reitti kuidulle viedään helpointa, vähiten haittaa aiheuttavaa reittiä pitkin rakennukseen ja toki yhteistyössä kiinteistönomistajan kanssa. Päätelaitteet tulee erikseen hankkia ja maksavat arviolta hintahaarukassa 150-250 eur.

Ensisijaisesti kaivetaan maahan suurimmalta osin, ellei tälle ole estettä, jolloin voidaan harkita ilmareittejä, mutta nämä selviävät vasta suunnittelun edetessä, kun katselmoidaan kiinteistöjä.

Sitä ei muutes käynyt ilmi, kuuluuko tuohon 950€ hintaan kuitumuunnin?

Siksi monikko päätelaitteet. Eli kuitumuunnin ei kuulu 950 eur hintaan, vaan suosittelemme hankkimaan tiettyjä laitemalleja tai vapaasti saa itse valita omalla riskillä.

Pukkikuidun kahvipaussi peruttu maanantailta 6.5.

Pukkikuitu Asiakaspalvelu kategoriassa Hanke
  ·   32 sekuntia lukemiseen