Tietoa

Tietoa yhtiöstä

Pukkikuitu Oy (y-tunnus: 3225453-1) on kokonaan Pukkilan kunnan omistama osakeyhtiö, joka on perustettu koko kunnan kattavan valokuituverkon rakentamiseksi Pukkilaan. Pukkikuitu Oy:n kantavana ideana ovat yleishyödyllisyys ja paikallisuus.

Pukkikuitu Oy:n toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, vaan se on yhtiöjärjestyksessä määrätty yleishyödylliseksi: tukemaan maaseudun monipuolistamista, kilpailukykyä ja elinkeinotoiminnan edellytyksiä, kehittämään maaseudun elinvoimaisuutta palvelevaa tiedonvälitystä sekä parantamaan paikallisyhteisön asuinympäristöä, sen asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Mahdollinen voitto on määrätty käytettäväksi yhtiön toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Osakekauppakirja ja yhtiöjärjestys sitovat Pukkikuitu Oy:n Pukkilaan. Mikäli yhtiön myyntiä harkitaan tulevaisuudessa, osakkeiden luovutus vaatii suostumuksen paikalliselta valokuituyhdistykseltä Pukkikuitu ry:ltä. Lisäksi vähintään puolella yhtiön hallituksen jäsenistä sekä toimitusjohtajalla on oltava syntymäpaikka tai kotipaikka Pukkilassa.