Valokuituhanke

Pukkilan valokuituhanke

 • Pukkilan valokuituhankkeen tavoitteena on turvata kuntalaisten sujuva arki, yrittämisen edellytykset sekä kunnan elinvoima – nyt ja tulevaisuudessa.
 • Pukkikuitu Oy on yleishyödyllinen ja paikallisuuteen sidottu yhtiö, joka tarjoaa kunnan asukkaille, yrityksille ja mökkiläisille nopeaa, luotettavaa ja kohtuuhintaista valokuituyhteyttä.
 • Pukkikuitu Oy hakee Uudenmaan ely-keskukselta rahoitusta valokuituhankkeen toteuttamiseksi. Rahoituksen osuus olisi 50-70 prosenttia hankkeen tukikelpoisista kustannuksista.
 • Rahoitushakemuksen jättämisen määräpäivä on 30. syyskuuta 2021. Päätös tullee vuoden loppuun mennessä.
 • Cinian selvityksen mukaan Pukkilan valokuituhanke on toteuttamiskelpoinen myös ilman ely-keskuksen rahoitusta.
 • Mikäli Uudenmaan ely-keskus myöntää rahoituksen, rakentaminen voi alkaa keväällä 2022. Sääntöjen mukaan hankkeen on valmistuttava kahden vuoden kuluessa rahoituspäätöksestä.

Taustaa

 • Pukkikuitu ry perustetiin luotsaamaan Pukkilan valokuituhanketta kesällä 2017.
 • Valokuituhankkeen varhaisia yhteistyökumppaneita olivat Nivos Energia Oy sekä Pukkilan kunta.
 • Vuoden 2021 alussa kävi selväksi, ettei laajan valokuituverkon toteuttaminen onnistu markkinaehtoisesti.
 • Pukkilan kunta teki keväällä 2021 päätöksen rakentaa Pukkilaan koko kunnan kattava valokuituverkko.
 • Pukkilan kunta tilasi Cinialta selvityksen rakentamisen edellytyksistä, kustannuksista sekä rahoitusvaihtoehdoista. Selvitys valmistui elokuussa 2021.
 • Selvityksen mukaan voittoa tavoittelematon yhtiö tai osuuskunta on paras tapa toteuttaa Pukkilan valokuituverkko.