Hanke, Valokuitu

Pukkikuidun valokuituliittymän asennus tontilla

Kirjoittanut Pukkikuitu Asiakaspalvelu · 1 minuuttia lukemiseen >

Pukkikuidun valokuituverkko jakautuu kahteen osaan, runko/jakeluverkkoon sekä tilaajayhteyksiin. Valokuituverkon muut osat, pois lukien tilaajien tonteilla sijaitsevat tilaajayhteyksien loppupäät, rakennetaan yleiselle tiealueelle. Näitä kahta osaa rakennetaan rinnakkain, mutta tilaajayhteyksiä rakennetaan siinä järjestyksessä kun alueen runko- ja jakeluverkkoa valmistuu. Ennen tilaajayhteyden tonttiosuuden rakentamista Pukkikuitu on yhteydessä liittymän tilaajaan haittojen kartoittamiseksi sekä reitin viimeistelemiseksi.

Tilaaja voi ilmoittaa tontin esteistä ja haitoista sähköisesti, esimerkiksi sähköpostilla Pukkikuidulle. Pukkikuitu toimittaa tilaajalle karttaotteen suunnitellusta reitistä. Tilaaja voi merkitä karttaotteeseen, tontista otettuun kuvaan, karttaan (kuten esimerkiksi Google Maps -karttaan) tai muuhun tallenteeseen (kuten esimerkiksi Google Streetview -näkymään) toiveet reitistä sekä tontilla olevat haitat ja esteet. Tarvittaessa Pukkikuitu tai Pukkikuidun urakoitsija suorittaa tonttikatselmuksen paikan päällä. Tilaajan toiveet pyritään huomioimaan, mutta tilaajan tulee tiedostaa, että kaikkia toiveita ei ole mahdollista toteuttaa. 

Valokuituliittymän maansiirto suoritetaan koneellisesti. Mikäli liittymän tilaaja edellyttää muuta asennustapaa, esimerkiksi käsin kaivuuta, ja tilaaja ei suorita näitä toimenpiteitä itse, tulee tilaajan olla yhteydessä Pukkikuituun ennen maansiirtotöiden aloittamista alueella. Pukkikuitu ilmoittaa tilaajalle, mitä lisäpalveluita Pukkikuidun urakoitsija tarjoaa sekä voimassa olevan hinnaston. Mikäli tilaaja kirjallisesti hyväksyy lisäpalveluiden veloitukset, laskuttaa Pukkikuitu lisäpalvelut toteutuman mukaan.

Liittymätilauksen yhteydessä liittymän tilaaja ja Pukkikuitu ovat sopineet siitä, että tilaaja ilmoittaa Pukkikuidulle ja sen urakoitsijalle kaivuureitin varrella ja sen välittömässä läheisyydessä olevat mahdolliset esteet, kuten esim. sähköjohdot, kaapelit, vesijohdot, viemärit ja salaojat. Liittymän tilaajan tulee myös tyhjentää kaivuureitti irtaimistosta ja siirtää esim. autot, peräkärryt, puupinot ja pihakalusteet pois reitiltä.

Mikäli valokuitukaapelille on jo valmis putkireitti tontilla tai tilaaja suorittaa maansiirtotyöt itse tontillaan, ei reitin esteistä tarvitse ilmoittaa Pukkikuidulle tai irtaimistoa siirtää reitin varrelta. Reitin alku- ja loppupäähän on kuitenkin järjestettävä riittävästi tilaa asennustöille ja asennustöitä haittaava irtaimisto on siirrettävä loitommalle.

Valmista putkireittiä voidaan käyttää, mikäli se on esteetön, läpimitaltaan niin suuri, että vajaan senttimetrin kokoinen kaapeli mahtuu siihen, ja se sisältää ainoastaan loivia kaarteita, jotka eivät estä jäykän, metallilangoilla vahvistetun valokuitukaapelin asentamista. Putkireitin päiden tulee olla selkeästi merkitty. Suositeltavaa on, että putkeen asennetaan vetolanka.

Mikäli tilaaja suorittaa maansiirtotyöt itse tontillaan, suositellaan vähintään 50 mm putken asentamista kaivantoon. Soveltuvaa putkea on noudettavissa Pukkikuidun varastolta sovittuina ajankohtina. Pukkikuitu asentaa valokuitukaapelin yleisillä tiealueilla normaaliolosuhteissa vähintään 70 cm syvyyteen. Pukkikuidun urakoitsija noudattaa samaa asennussyvyyttä mahdollisuuksien mukaan tonttiosuuksillakin. Suositeltavaa on, että samaa asennussyvyyttä noudatetaan myös tilaajan tekemissä asennuksissa. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulisi vähintäänkin 30–40 cm asennussyvyyteen pyrkiä. Huomioitavaa on, että mitä suurempi asennussyvyys, sitä vähemmän altis valokuitukaapeli on vaurioille.

Valokuitukaapeli on mahdollista asentaa myös avoimeen kaivantoon tontilla, mutta tämä edellyttää sitä, että kaivanto on auki silloin kun Pukkikuidun urakoitsija on tontin kohdalla suorittamassa maansiirtotöitä ja että kaivanto täyttää asennusvaatimukset ja että kaivannon ympäristö on esteetön. Mikäli kaivanto ei ole valmis tai se on muuten puutteellinen kun urakoitsija on paikalla, suorittaa urakoitsija itse valokuitukaapelin asennuksen maansiirtotöineen.

Huom! Pukkikuidun valokuituverkon rakentaminen etenee projektin olosuhteiden ja urakoitsijan aikataulun mukaisesti. Pukkikuitu tiedottaa maansiirtotöiden etenemisestä ja arvioidusta viikkoaikataulusta. Toteutunut aikataulu voi kuitenkin olla eri kun alkuperäinen aikataulu. Hankkeessa ei ole mahdollista sovittaa urakoita yksilöllisten aikataulujen mukaisesti.

Putki-Sato Oy

Kaivatko tontillasi? – Pyydä suojaputkea!

Pukkikuitu Asiakaspalvelu kategoriassa Hanke, Valokuitu
  ·   42 sekuntia lukemiseen

Pukkikuidun kahvipaussi peruttu maanantailta 6.5.

Pukkikuitu Asiakaspalvelu kategoriassa Hanke
  ·   32 sekuntia lukemiseen