Hanke

Pukkilan laajakaistahankkeen tilannepäivitys 17.4.2023 – kilpailutus, tuet ja rahoitus

Kirjoittanut Pukkikuitu Oy · 1 minuuttia lukemiseen >
pukkikuitu.fi
 1. Nykytilanne:
  Uudenmaan liitto on julistanut laajakaistarakentamisen tuen haettavaksi Pukkilan
  kunnan alueella. Haku päättyy 21.4.2023 klo 16.00.
  Pukkikuitu Oy on valmistellut hanke-ehdotuksen ja tulee jättämään sen määräaikaan mennessä. Toistaiseksi ei ole tiedossa, että muita hanke-ehdotuksia tulisi.
 2. Seuraavat askeleet – Uudenmaan liitto:
  Uudenmaan liitto valitsee voittavan hanke-ehdotuksen. Mikäli liitto vastaanottaa
  vain yhden hanke-ehdotuksen, ilmoitetaan voittajalle todennäköisesti asiasta
  1.5.2023 mennessä.
  Mikäli hanke-ehdotuksia on useampi, ilmoitetaan voittajalle todennäköisesti asiasta
  15.5.2023 mennessä.
 3. Seuraavat askeleet – Pukkilan kunta:
  Kun Uudenmaan liitto on valinnut voittavan hanke-ehdotuksen, tulee Pukkilan kunnan tehdä päätös kunnan myöntämästä tuesta. Kunnan maksuosuus on 22 %
  hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Kunnan myönteinen päätös on edellytys valtiontuen saamiselle.
  Mikäli Pukkikuitu Oy voittaa kilpailutuksen on kunnan maksuosuus noin 700 000
  €. Mikäli jokin muu hanke-ehdotus voittaa, ei kunnan maksuosuus myöskään odoteta kasvavan tästä, johtuen kilpailutuksen säännöistä. Kunnalla on joka tapauksessa oikeus olla myöntämättä tukea maakuntaliiton valitsemalle hankkeen toteuttajalle, mikäli kunta katsoo esimerkiksi haetun tuen olevan liian suuri.
 4. Rahoitus:
  Pukkilan laajakaistahanke tulee vaatimaan yhteiskunnan tukien lisäksi myös lainarahoituksen, jotta se voidaan toteuttaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Pukkilan kunnan tulee myöntää laina- tai muun rahoituksen kilpailutuksen voittajalle.
  Pukkilan kunta voi järjestää lainarahoitukseen tarvittavan pääoman haluamallaan
  tavalla, esimerkiksi Kuntarahoituksen, kaupallisten lainoittajien tai omaisuusjärjestelyiden kautta.
  Mikäli Pukkikuitu Oy voittaa kilpailutuksen, tulee yhtiö pyytämään noin 2 M€:n
  lainan Pukkilan kunnalta 25 vuodeksi. Tästä noin puolet on projektirahoitusta kolmeksi vuodeksi ja puolet pitkäaikaista lainaa. Mikäli jokin muu hanke-ehdotus voittaa, tulee voittajan tehdä selonteon rahoitustarpeistaan, liiketoimintasuunnitelmastaan ja vakavaraisuudestaan, jonka jälkeen osapuolet voivat aloittaa neuvottelut mahdollisesta rahoituksesta.
 5. De minimis -tuki:
  Riippumatta siitä, kenet valitaan hankkeen toteuttajaksi, tulee kunnan päätöksenteossa ja lainarahoituksen ehdoissa huomioida de minimis -säännöt. Mikäli de minimis -sääntöjä ei huomioida, peritään de minimis -rajojen ylittävät yhteiskunnan tuet takaisin.
  De minimis -sääntöjen mukaan kunnan myöntämän rahoituksen korko- ja
  muut edut eivät saa ylittää koko hankkeen aikana 34 %:ia hankkeen tukikelpoisista kustannuksista.
  Kunnan myöntämästä lainasta tulee väistämättä lainan nostajalle laskennallista korkotukea de minimis -sääntöjen mukaan. Pukkikuidun osalta laskennallinen vuotuinen korkotuki on vähintään 4 % jäljellä jäävästä lainan pääomasta diskontattuna.
  Rahoitus on toteutettavissa, ilman että de minimis -rajat ylittyvät, mutta edellyttää
  tarkkuutta lainaehdoissa sekä päätöksenteossa.
 6. Seuraavat askeleet – Liikenne- ja viestintävirasto:
  Kun kilpailutuksen voittaja on saanut Pukkilan kunnalta myönteisen päätöksen kunnan tuesta, tulee hankkeen toteuttajan hakea kirjallisesti valtion tukia Liikenne- ja
  Viestintävirastolta. Kun valtion tuet on myönnetty, voi toteuttaja hakea puolet valtion
  tuista maksettavaksi ennakkoon.
 7. Laajakaistahankkeen aloittaminen
  Pukkilan kunnan alueen laajakaistahanke voidaan virallisesti aloittaa, ja tukikelpoisia kustannuksia kerryttää, kun kaikki nämä yllä luetellut toimenpiteet on suoritettu.
 8. Yhteenveto:
  • Kilpailutuksen voittajan valinta
  • Kunnan päätös tuen myöntämisestä
  • Kunnan päätös rahoituksen myöntämisestä
  • Liikenne- ja viestintäministeriön päätös rahoituksen myöntämisestä
  • Laajakaistahankkeen aloitus

Putki-Sato Oy

Kaivatko tontillasi? – Pyydä suojaputkea!

Pukkikuitu Asiakaspalvelu kategoriassa Hanke, Valokuitu
  ·   42 sekuntia lukemiseen