Hanke, Valokuitu

Vihdoinkin Pukkikuitu rakennetaan!

Kirjoittanut Pukkikuitu Oy · 1 minuuttia lukemiseen >

Tiedote 6.6.2023

Pukkikuitu on nyt siirtymässä suunnitteluvaiheesta valokuituverkon rakentamiseen. Mikäli olet tähän
asti siirtänyt liittymän hankintaa sen takia, että rakentamisen aikataulu ei ole ollut vielä tiedossa, niin
suosittelemme nyt viimeistään varaamaan liittymän, mikäli haluat olla mukana hankkeessa. Nopeimmin se onnistuu nettisivuillamme osoitteessa https://pukkikuitu.fi/valokuituliittyman-ennakkovarauslomake/
Valokuituliittymä kannattaa varata nyt, sillä rakentamisen jälkeen liittyminen tulee maksamaan moninkertaisesti nykyiseen verrattuna. Tämä siksi, että jälkiliittymiseen ei saada kunnan eikä valtion tukia.
Pukkilan kunta on 5.6.2023 myöntänyt Pukkikuidulle rahoituksen kuntaosuuden valokuituverkon rakentamiseen koko kuntaan. Kunta yhtiön omistajana on varannut aiemmin Pukkikuidulle 200 000 € pääomalainan hankevalmisteluun ja suunnitteluun. Tästä summasta Pukkikuitu on tähän mennessä nostanut 125 000 €, josta käytetty n. 100 000 €. Pukkikuidulla ei ole vakituista palkattua työvoimaa vaan tarpeelliset suunnitelmat ja rahoituksen/avustuksien hallinnointi ja haku on hoidettu ostopalveluina.

Valokuituverkkoprojektin etenemisvaiheet ja alustava aikataulu:
1) Kesäkuu 2023
Pukkikuidun hankehakemus liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, joka myöntää valtion tuen valokuituverkon rakentamiseen.
2) Elokuu 2023
− Traficomin päätös valtion tukien myöntämisestä
− Urakkaneuvottelut aiemmin kilpailutettujen toimittajien kanssa
− Urakointisopimuksien allekirjoitus
− Valokuituverkon rakentamisaikataulun laatiminen
3) Syyskuu 2023
Valokuituverkon rakentamisen aloitus alueella 1 (keskusta). Valokuituverkon rakentaminen aloitetaan
keskustasta, sillä Pukkikuidun valokuituverkko liitetään valtakunnalliseen verkkoon Pukkilan keskustassa.
4) Lokakuu 2023
Valokuituverkon 2- ja 3-alueiden tonttisuunnitelmien tekeminen aloitetaan. Tonttisuunnitelmien valmistuttua tarkennetaan vuoden 2024 rakentamisaikataulua.
5) 2024–2025
Vuosi 2024 on Pukkikuidun valokuituverkon rakentamisen päävuosi. Kaikki alueet pyritään rakentamaan mahdollisimman valmiiksi ja ottamaan käyttöön asteittain verkon osien valmistumisen myötä.
Vuosi 2025 on Pukkikuidun valokuituverkon rakentamisen päätösvuosi. Tällöin viimeistellään verkon
rakentaminen ja otetaan käyttöön verkon viimeisetkin osat.
Pukkikuidun valokuituverkko takaa nopeat ja luotettavat tietoliikenneyhteydet koko Pukkilan kuntaan ja
mahdollistaan sen, että maallakin voi asua, elää ja yrittää. Hankkeen etenemisestä tiedotamme sähköpostilla, nettisivuillamme ja liittymätilaajille tarvittaessa myös postitse.

Putki-Sato Oy

Kaivatko tontillasi? – Pyydä suojaputkea!

Pukkikuitu Asiakaspalvelu kategoriassa Hanke, Valokuitu
  ·   42 sekuntia lukemiseen