Hanke

Pukkilan valokuituhanke ei saanut ELY-rahoitusta – rakentaminen voi silti alkaa kesällä 2022

Kirjoittanut Pukkikuitu Oy · 1 minuuttia lukemiseen >

Maaseudun laajakaistainvestointien rahoitushaussa harkinnanvaraisen tuen saajat valittiin pisteyttämällä, ELY-keskusten tukipottien riittävyyden perusteella sekä kuullen markkinaehtoisia toimijoita. Valokuitua Pukkilaan -hanke menestyi hyvin pisteytyksessä, mutta rahoituspäätös Pukkikuitu Oy:n hakemukseen oli kielteinen kahden jälkimmäisen perusteen vuoksi.

Maa- ja metsätalousministeriö päätti helmikuussa 2022, että Uudenmaan ELY-keskukselle myönnetään tukirahaa jaettavaksi yllättäen vain 350 000 euroa. Koko Pukkilan kattavan valokuituhankkeen kokonaiskustannukset ovat arviolta 2,75 miljoonaa euroa. Tästä summasta tukikelpoisten kustannusten osuus on 1,8 miljoonaa euroa, eli perusteita olisi ollut noin miljoonan euron ELY-rahoitukselle. Pukkikuitu Oy jätti rahoitushakemuksensa syyskuussa 2021.

Kylillä edelleen hyvät mahdollisuudet rahoitushauissa

Kielteiseen tukipäätöksen takana on myös kaupallisen toimijan aieilmoitus. Uudenmaan ELY-keskus kirjoittaa päätöksessään: “Valokuitua Pukkilaan menestyi laajakaistapisteytyksessä hyvin, mutta julkisessa kuulemisessa markkinaehtoinen toimija, Valokuitunen Oy, on ilmoittanut laajakaistaverkon rakentamisaikeista v. 2022–2023 aikana Pukkilan kirkonkylän alueelle.”

Uudenmaan ELY-keskus tulkitsee tuen myöntämistä säätelevää EU-asetusta niin, että pelkkä aieilmoitus riittää estämään tuen myöntämisen. Pukkikuitu Oy harkitsee valittavansa päätöksestä. Mikäli pelkkä aieilmoitus riittää kirkonkylän rajaamiseen tukikelpoisten alueiden ulkopuolelle, alue jäisi todennäköisesti ilman tukea myös lähivuosien rahoitushauissa.

Pukkikuitu Oy aikoo hakea tukea, ainakin ykkösalueen ulkopuolisille alueille, tulevissakin rahoitushauissa. EU:n elvytysvaroista on tulossa toinen tukipaketti. Myös maaseuturahaston seuraava kausi sisältää kyläverkoille tarkoitetun rahoitusinstrumentin. Ykkösalueen ulkopuolisilla kylillä on hyvät menestymisen mahdollisuudet rahoitushauissa: hanke sai korkeat pisteet eivätkä kaupalliset toimijat pyrkineet kyseisillä alueilla väliin ensimmäisessä julkisessa kuulemisessa.

Mikäli Valokuitunen Oy tosiaan käynnistää ilmoituksensa mukaisen valokuituhankkeen, joka rajautuisi vain Pukkilan kirkonkylän ydinalueille, hinnoittelu on markkinaehtoista. Pukkikuitu Oy on Pukkilan kunnan kokonaan omistama osakeyhtiö, joka ei tavoittele voittoa vaan on yhtiöjärjestyksensä mukaisesti yleishyödyllinen toimija.

Valokuidun rakentaminen voi alkaa kesällä 2022

Seuraavaksi Pukkikuitu Oy keskustelee kuntapäättäjien kanssa ykkösalueen eli kirkonkylän ja Savijoen toteuttamisesta omarahoituksella. Kaivinkoneet lähtevät liikkeelle kesällä 2022, mikäli kuntapäättäjät uudistavat aiemman päätöksensä lainantakauksesta niin, ettei tukirahoitusta edellytetä rakentamisen aloittamiseksi. Valokuituverkon toteuttamiseksi tarvittavan lainan määrä ei ole muuttunut aiemmasta takauspäätöksestä, koska tuen maksatus olisi joka tapauksessa ollut jälkikäteinen. Pukkilan valokuituverkon rakennustöiden aloittaminen on nyt kuntapäättäjien käsissä.

Pukkikuitu Oy jatkaa valmisteluita valokuituverkon rakennusvaiheen käynnistämiseksi ykkösalueella. Materiaalitoimittajaksi on valittu suomalainen sähkö-, tele- ja automaatiotuotteiden toimittaja SLO Oy. Maarakennusurakoinnin toinen kilpailutus alkaa lähiviikkoina ja suunnittelutyö etenee. Kun lumet ovat sulaneet, myös tonttikatselmukset pääsevät alkamaan.

Valokuitua Pukkilaan -hankkeen tavoitteena on rakentaa Pukkilaan koko kunnan kattava ja kaikkien Pukkilan asukkaiden ja yritysten ulottuvilla oleva valokuituverkko. Tällä toimenpiteellä tuetaan alueen elinvoimaa, kilpailukykyä ja elinkeinotoiminnan edellytyksiä, parannetaan paikallisyhteisön asuinympäristöä, sen asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia.

Pukkikuitu Oy tiedottaa valokuituhankkeen vaiheista ja etenemisestä säännöllisesti nettisivuillaan. Ennakkovarauksen tehneet saavat tärkeimmät tiedotteet sähköpostitse uutiskirjeenä.

Putki-Sato Oy

Kaivatko tontillasi? – Pyydä suojaputkea!

Pukkikuitu Asiakaspalvelu kategoriassa Hanke, Valokuitu
  ·   42 sekuntia lukemiseen